ประมวลภาพการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา  News

ประมวลภาพการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เปิดสมุดลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙