ชุมชนนักศึกษาไทยในกว่างซีจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

ชุมชนนักศึกษาไทยในกว่างซีจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชุมชนนักศึกษาไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
 
นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Guangxi University for Nationalities) นครหนานหนิง จำนวน 30 คน ได้รวมตัวกันที่หอพักนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. เพื่อแสดงความอาลัย โดยได้จุดเทียนแสดงความอาลัยและยืนสงบนิ่ง และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงพ่อหลวงของไทย และเพลงแผ่นดินทอง 
 
ที่มหาวิทยาลัยกว่างซี (Guangxi University) นครหนานหนิง นักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย ประมาณ 70 คน ได้รวมตัวกันบริเวณหอพักนักศึกษาต่างชาติ เพื่อร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยโดยเรียงเป็นเลข "๙" และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น.
 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal University) เมืองกุ้ยหลิน จำนวน 120 คน ได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยที่อาคารศูนย์การศึกษาระหว่างประเทศ โดยได้จุดเทียนแสดงความอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นั่งสมาธิและกล่าวแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 
ที่มหาวิทยาลัยไป่เซ่อ (Baise University) เมืองไป่เซ่อ นักศึกษาไทยกว่า 20 คน ได้รวมตัวกันที่ ลานพระจันทร์ของมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ วิทยาเขตเฉิงปี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. จัดกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสวดมนต์
 
นอกจากนี้ นักเรียนนักศึกษาไทย และตัวแทนจากอีกกว่า 15 สถาบันการศึกษาในกว่างซี ได้เดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 อย่างพร้อมเพรียง
 
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีความใกล้ชิดกับไทยทั้งในระดับทางการและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษากว่า 20 แห่งที่เปิดสอนวิชาภาษาไทย ในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษาจากไทยกว่า 2 พันคน มาเรียนและแลกเปลี่ยน ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาจากกว่างซีไปศึกษาที่ประเทศไทยจำนวนหลายพันคน