กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในจอร์แดน News

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในจอร์แดน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคนไทยในจอร์แดน คนจอร์แดนและชาวต่างชาติ เข้าร่วมประมาณ 50 คน ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง สถานเอกอัครราชทูตฯ นักศึกษาไทยมุสลิม คนไทยที่สมรสกับชาวจอร์แดน สมาชิกศูนย์สมาธิจอร์แดน-ไทยฯ พนักงานสปา คนสวน ช่างทอง และพ่อครัว
   กิจกรรมเริ่มโดยเริ่มโดยนางลลนา ชัชวาลย์ อุปทูต นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี จากนั้น อุปทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เป็นเวลา 3 นาที หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนคำปฏิญาณและนำไปติดไว้บนต้นไม้ในสถานเอกอัครราชทูตฯ