กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี News

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ อุปทูต เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทยในเดลี ประชาชนและนักศึกษาไทยจากกรุงนิวเดลีและละแวกใกล้เคียง รวมทั้งคณะนักศึกษาไทยมุสลิมจากเมืองอาลิการ์และเมืองลัคเนาว์รัฐอุตตรประเทศ เข้าร่วมรวม 80 คน พิธีเริ่มจากประธานในพิธีกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร้องเพลงสรรเสริญบารมีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกัน เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ชุมชนไทยได้พูดคุยและรับประทานอาหารว่างร่วมกันในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง โดยการรวมตัวกันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับข้าราชการไทยในการรับทราบข่าวสารและความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนชาวไทยในกรุงนิวเดลีและเมืองในเขตอาณา ตลอดจนสร้างความใกล้ชิดและความเข้มแข็งของชุมชน