ชุมชนไทยในกรุงเบอร์ลินรวมพลังแห่งความภักดี News

ชุมชนไทยในกรุงเบอร์ลินรวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559 เวลา 10.30 – 13.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีที่จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ 150 คน

พิธีเริ่มต้นด้วย เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะประธาน นำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนชาวไทย ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมงานทุกคน ร่วมแปรอักษรเป็นเลข 9 ไทย และธงชาติเยอรมนี อีกทั้งได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นเหนือศีรษะที่สนามหญ้าของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแสดงความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน