สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาการ่วมกับทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีประชาชนชาวไทยเข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน