กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงเป็นประธานจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงเป็นประธานจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมี นายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธี โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด ได้แก่ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทย ณ เมืองฮ่องกง พร้อมด้วยครอบครัว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของแต่ละสำนักงาน ตลอดจนผู้แทนชุมชนไทยในเมืองฮ่องกงและมาเก๊า ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน