สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามาจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามาจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30-19.20 น. นางหทัยชนก ฤทธาคนี ฟรูโม อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เป็นประธานในพิธีรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา นำคณะข้าราชการและประชาชนชาวไทยในบาห์เรนกว่า 200 คน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน