สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานการค้าฯ ไทเป ไต้หวัน โดยนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ ได้นำทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานไทยต่างๆ พร้อมครอบครัว ตลอดจนผู้แทนจากสมาคมคนไทยในไต้หวัน ศูนย์เพื่อนไทยในไต้หวัน ศูนย์ Hope Worker Center นักศึกษาไทยในไต้หวัน และคนไทยในไต้หวันที่เข้าร่วมพิธีกว่า 150 คน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างสุดเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน 3 รอบ