ข้าราชการและชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" News

ข้าราชการและชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

ชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นประธาน และข้าราชการทุกหน่วยงานจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา อุปทูต น.ส. ใจไทย อุปการนิติเกษตร และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น รวมทั้งอุปทูต น.ส. อุศณา พีรานนท์ และข้าราชการจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก และครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทยประมาณ 200 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน