สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เป็นประธานในงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะ Gorky Park ใจกลางกรุงมอสโก โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว นักเรียนและชาวไทยในกรุงมอสโกและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทย ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ ศูนย์ - ลบ ๒ องศาเซลเซียส ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้นำถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ตลอดจนกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี รู้รักสามัคคี ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง และร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข และสันติสุข จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกได้รับความร่วมมือด้วยดีจากรัฐบาลกรุงมอสโก ผู้บริหาร Gorky Park และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งด้านสถานที่และการถ่ายทำภาพข่าวกิจกรรม