การจัดงานรวมพลังแห่งความภักดีที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย News

การจัดงานรวมพลังแห่งความภักดีที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย

เมื่อเวลา 10.59 น. ได้เริ่มพิธีดังกล่าว โดยนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตฯ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และผู้เข้าร่วมกล่าวตามอย่างพร้อมเพรียง หลังจากนั้น ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง โดยจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในออสเตรีย ซึ่งเป็นเยาวชนไทย-ออสเตรียที่เกิดหรือเติบโตในออสเตรีย โดยกลุ่มเยาวชนได้ร่วมอ่านกลอนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย
 
อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรีย 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2507 และเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่ 2 ในปี 2509 โดยในการเสด็จเยือนเมื่อปี 2507 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ซึ่งเป็นแห่งเดียวกับที่จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ในครั้งนี้ โดยมีภาพถ่ายสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงดนตรีร่วมกับศิลปินออสเตรียที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประดับในบริเวณงาน เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ดูและบันทึกภาพประวัติศาสตร์ดังกล่าว