สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธาน ซึ่งมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  พร้อมด้วยครอบครัว และชุมชนชาวไทยทั้งที่พำนักอยู่ในกรุงวอร์ซอและต่างเมืองมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 50 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน