สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ข้าราชการและครอบครัว พร้อมทั้งประชาชนชาวไทยและ Friends of Thailand ในรัฐกาตาร์มาร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีกว่า 90 คน จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมจุดเทียนชัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงเปิดให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามในสมุดถวายความอาลัย