สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Vancouver Convention Centre นครแวนคูเวอร์ โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยชุมชนไทยและครอบครัวในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 200 คน

กงสุลใหญ่ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมงานกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างร่วมลงนามแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้ด้วย