การลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล News

การลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลเปิดสมุดลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับประเทศเจ้าบ้านและคณะทูต ระหว่างวันที่ 17-  21 ตุลาคม 2559 โดยมีบุคคลสำคัญของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

1. นายปัก ซุง-ซุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักชาติและกิจการทหารผ่านศึก สาธารณรัฐเกาหลี (เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)

2. นายยุน บยอง-เซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี (เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559)

3. นายฮวัง คโย-อัน นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐเกาหลี (เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559)​

4. นายชุง เซ-กยุน ประธานรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี (เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559)

5. นายอี ชุน-ซิก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี (เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559)

นอกจากนี้ ยังมีคณะทูตานุทูตประจำสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน 68 ประเทศ ศิลปินชาวไทยและเกาหลี ชุมชนไทย นักเรียน/นักศึกษาไทย นักท่องเที่ยวไทย ภาคเอกชนและประชาชนชาวเกาหลี คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี มาร่วมลงนามถวายความอาลัยด้วย