ชุมชนไทยในกว่างซีร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

ชุมชนไทยในกว่างซีร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชุมชนไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง 
 
นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้นำชุมชนไทยถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมถึงปฏิญาณตนจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เป็นคนดี มีคุณธรรม และจะน้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน หลังจากนั้นได้นำชุมชนไทยร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
กิจกรรมในครั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนชุมชนชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทั้งนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการจาก บริษัท กว่างซี หนานหนิง อีสต์เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป (เครือน้ำตาลมิตรผล) และบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ นครหนานหนิง เดินทางมาเข้าร่วม จำนวนรวมประมาณ 50 คน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้