สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ถนนออร์ชาร์ด โดยมีพสกนิกรชาวไทยในสิงคโปร์เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ลำดับพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีและการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ และชุมชนชาวไทยในสิงคโปร์ทุกคนที่ได้เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช