สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. นางวรพรรณี ดำรงมณี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” และเป็นผู้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างท้องถิ่น และ นักศึกษาชาวไทยในเมืองชิงต่าวเข้าร่วมประมาณ 60 คน อย่างพร้อมเพรียง