สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงอัสตานาจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงอัสตานาจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานาพร้อมด้วยภริยา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในกรุงอัสตานา รวม 19 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยการปฏิญาณตนและการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช