สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมถึงพสกนิกรชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช