กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ News

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดย นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  ได้กล่าวนำชุมชนไทยปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และทำสมาธิเจริญจิตภาวนา นอกจากนี้ ชุมชนไทยยังร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยทีมประเทศไทย ในนครเซี่ยงไฮ้  นักธุรกิจไทย นักเรียนนักศึกษา และประชาชนไทยและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้  รวม 100 คน