กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง News

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เลขที่ ๑ Jalan Tunku Abdul Rahman รัฐปีนัง ระหว่างเวลา ๙.๔๕-๑๐.๑๕ น. โดยมีข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วย ชาวไทยในรัฐปีนังและรัฐใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน

พิธีเริ่มโดยนางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประธานและผู้เข้าพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังเสร็จพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์