สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต โดยมีชาวไทยที่พำนักอยู่ในบรูไนฯ มาร่วมงานกว่า 100 คน โดยเอกอัครราชทูตเป็นผู้นำการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี