กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ กรุงลอนดอน News

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ กรุงลอนดอน

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร จัดกิจกรรม ''รวมพลังแห่งความภักดี'' เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในการนี้ นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูตฯ ได้นำชุมชนไทยจำนวนกว่า 200 คน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมิ