กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา News

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา

นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2559 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมี ขรก.สอท.ฯ และครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทยในกรุงอาบูจาและครอบครัว เข้าร่วม 20 คน