กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์  News

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

นายอโนทัย หอมจิตร อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้นำข้าราชการ คนไทยและครอบครัวที่พำนักในประเทศเซเนกัล ทั้งหมดรวม 8 คน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เผยแพร่บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแก่คนไทยที่มาร่วมกิจกรรม