สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประธานในพิธีได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับชุมชนชาวไทยที่เดินทางมาร่วมพิธี นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธี ยังได้พร้อมใจตั้งจิตอธิษฐานทำความดีด้วยใจ โดยการทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาเป็นเวลา 9 นาที เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดการครองราชย์ 70 ปี