กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีชุมชนไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ พร้อมทั้งข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่น ประมาณ 40 คน เข้าร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพร้อมเพรียงกัน