ภริยาประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ลงนามถวายความอาลัยและรับมอบเงินช่วยเหลือจากไทย News

ภริยาประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ลงนามถวายความอาลัยและรับมอบเงินช่วยเหลือจากไทย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  นาง Isabel da Costa Ferreira ภริยาประธานาธิบดีติมอร์ฯ ได้ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี และรับมอบเงินช่วยเหลือจากไทยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของภริยาประธานาธิบดีติมอร์ฯ