ผู้แทนประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพฯ News

ผู้แทนประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นาย Hernani Coelho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในฐานะผู้แทนประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต พร้อมด้วยภริยา ได้วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และลงนามถวายความอาลัย