สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ โดยนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นประธานในพิธี และมีชุมชนชาวไทยเข้าร่วมประมาณ 150 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทีมประเทศประจำนครโฮจิมินห์ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทยในเวียดนาม สมาชิกสมาคมธุรกิจไทย-เวียดนาม และชุมชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง

ลำดับพิธีงานรวมพลังแห่งความภักดีฯ ประกอบด้วย กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ถวายความเคารพ และนำชุมชนชาวไทยกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้น ชุมชนชาวไทยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน