สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ  ณ กรุงเฮลซิงกิ 

นางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย อุปทูตฯ ได้นำข้าราชการและชุมชนไทยในฟินแลนด์กล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 20 คน