สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันครบรอบการสวรรคต 7 วัน  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันครบรอบการสวรรคต 7 วัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันครบรอบการสวรรคต 7 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงเฮลซิงกิ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ ได้แก่  
     - พระครูศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม ฟินแลนด์ 
     - พระมหาตี๋ ปิยสีโล เจ้าอาวาส วัดพุทธธรรม ฟินแลนด์ 
     - พระยุทธพล ปุญญมโน วัดพุทธาราม ฟินแลนด์ 
     - พระเกียรตินันท์ นาถธมฺโม วัดพุทธวิหาร เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย 
     - พระปัญญา เตชปัญญา วัดพุทธธรรม ฟินแลนด์ 
     - พระสมชาย โชติปัญโญ วัดพุทธาราม ฟินแลนด์ 
     - พระ Vijja Viriyo วัด Dai Tho Temple (วัดเวียดนาม)  
                      ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว และชาวไทยในฟินแลนด์กว่า 200 คน  เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน