ถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัยของชุมชนไทยในฟินแลนด์ หมู่เกาะโอแลนด์ News

ถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัยของชุมชนไทยในฟินแลนด์ หมู่เกาะโอแลนด์

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ขอชื่นชมชุมชนไทย หมู่เกาะโอแลนด์ ที่มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันจัดพิธีถวายราชสักการะและลงนามเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2559 ณ ร้านไทยอีสาน หมู่เกาะโอแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ ขอร่วมเป็นกำลังใจ และแสดงความสนับสนุนให้ชุมชนไทยทั้งในฟินแลนด์ และเอสโตเนีย สมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือกันเช่นนี้ตลอดไป เพื่อให้พวกเราผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากช่วงนี้ไปด้วยกัน 

หมายเหตุ ขอบคุณภาพจากชุมชนไทยหมู่เกาะโอแลนด์
หมู่เกาะโอแลนด์เป็นหมู่เกาะในทะเลบอลติก มีชุมชนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 100 คน