(วีดีโอ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"  News

(วีดีโอ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

วีดีโอกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ