สกญ. ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" News

สกญ. ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมประมาณ 40 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และคนไทยที่พำนักในอินเดีย จากเมืองมุมไบและเมืองปุเณ