สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกนจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)  News

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกนจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  และทีมประเทศไทย และครอบครัว ได้ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกับชุมชนไทยที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารและวัดป่าโคเปนเฮเกน โดยผู้เข้าร่วมได้บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ทอดผ้าบังสุกุลและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล