สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) News

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารและวัดป่าโคเปนเฮเกนเพื่อประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม เจริญจิตภาวนา และทอดผ้าบังสุกุล โดยมีพระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานสวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนา และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยเข้าร่วม