สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และมีข้าราชการและครอบครัว ชุมชุนคนไทย รวมทั้งนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัดเข้าร่วมกว่า 150 คน