สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เมือง Aarhus News

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เมือง Aarhus

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เมือง Aarhus ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเดนมาร์กและมีชุมชนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสมาคมสวัสดีไทย-เดนนิชและกลุ่มมรดกไทย ออร์ฮูส-เดนมาร์ก ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธี และกล่าวนำผู้เข้าร่วมงานถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน รวมทั้งยืนสำรวมตั้งจิตอธิษฐานน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำสมุดลงนามแสดงความอาลัยไปให้ชุมชนไทยในเมืองดังกล่าวและใกล้เคียงร่วมลงนาม รวมทั้งได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในโอกาสนี้ด้วย