พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ทีมประเทศไทย และชาวไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ประมาณ ๑๓๐ คน ในโอกาสนี้ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันสวดมนต์และพร้อมใจกันเจริญสมาธิตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา ๙ นาที