สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารและวัดป่าโคเปนเฮเกนเพื่อประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ ทอดผ้าบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม และเจริญจิตภาวนา โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย และครอบครัว และชุมชนไทยเข้าร่วม ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญกุศลฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีรวมพลังแห่งความภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา       ภูมิพลอดุลยเดช กล่าวนำผู้เข้าร่วมงานถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลใหม่ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน