พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย News

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ โบสถ์ประจำกรุงบราซิเลีย (Metropolitan Cathedral of Brasília) ในลักษณะพิธีมิสซาแบบคริสต์ โดยมีคณะทูตานุทูต ทีมประเทศไทยในบราซิล และคนไทยจำนวนประมาณ 150 คนเข้าร่วมพิธีฯ
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้กล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเอกอัครราชทูต Maria Luiza Ribeiro Viotti รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลด้านกิจการเอเชียและแปซิฟิกได้ร่วมกล่าวถวายความอาลัยฯ ในนามของรัฐบาลบราซิล ทั้งนี้ ระหว่างพิธีฯ ได้มีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน” และบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ลมหนาว” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เผยแพร่บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นภาษาโปรตุเกสในหนังสือพิมพ์ Correio Braziliense ของบราซิล โดยใช้หัวข้อบทความซึ่งแปลอย่างไม่เป็นทางการได้ว่า “ที่ซึ่งเป็นฝิ่นได้กลายเป็นดอกไม้” (No lugar do ópio, as flores) พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปที่ประสงค์ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสามารถเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ด้วย