สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายพรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงาน และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครคุนหมิง ตลอดจนครอบครัว และชุมชนนักธุรกิจ นักศึกษา และชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครคุนหมิง จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ส่วนวัดอานหนิง มีพระครูบามหาแสง จันทวัณโณ เจ้าอาวาสฯ และพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท รวม ๓๐ รูป เป็นผู้ประกอบพิธีฯ

                       พิธีบำเพ็ญกุศลฯ เริ่มต้นเวลา ๑๐.๒๐ น. โดยกำหนดการประกอบด้วย การสวดมนต์ การถวายผ้าบังสุกุล เงินปัจจัย และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน  ๓๐ รูปที่เข้าร่วมพิธีฯ การกรวดน้ำ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ เจ้าอาวาสฯ ได้เทศนาธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฯ โดยได้กล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของชาวไทย พร้อมทั้งกล่าวกับผู้เข้าร่วมพิธีฯ ว่า ชาวไทยสามารถประพฤติตนเป็นคนดีและทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้

                      กิจกรรมครั้งนี้แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนชาวไทยในนครคุนหมิง ในการร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญถวายเป็นปัจจัยแด่พระสงฆ์ ยอดเงิน ๔,๖๒๐ หยวน อีกทั้งมีชาวไทย/นักธุรกิจไทยบางส่วนได้นำขนมหวานและอาหารแห้ง ไปร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และมอบให้กับผู้เข้าร่วมพิธีฯ นอกจากนี้ วัดอาหนิงยังได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยมีพระสงฆ์จากวัดพุทธเถรวาทอื่นๆ เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย ซึ่งรวมถึง เจ้าอาวาสวัดพระหยกหินขาวบ้านแปนเมืองหน เขตปกครองตนเองชนชาติไทลื้อสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕ ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนี้ แสดงถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวไทยและพระสงฆ์พุทธเถรวาทในมณฑลยูนนาน ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช