พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุชยเดช News

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุชยเดช

               สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบรอบ 50 วัน)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดจิ้งอันจำนวน 13 รูป มาประกอบพิธี มีผู้เข้าร่วมในพิธีกว่า 100 คน นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดนิทรรศการรวมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและจัดมุมรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขออภัยมา ณ ที่นี้