สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยภริยา หัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนประชาชนชาวไทยและครอบครัวในสวีเดน มากกว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Folkets Hus Hallunda กรุงสตอกโฮล์ม ในพิธีดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในสวีเดน จำนวน ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม ในช่วงบ่าย เอกอัครราชทูตฯ ได้เสวนา"เรื่องเล่าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙" เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อมา ได้เป็นประธานถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ผู้ร่วมพิธีทราบว่า เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" อย่างพร้อมเพรียงกัน และพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วย