สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hankuk University of Foreign Studies) โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี กว่า ๓๐๐ คน ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย รับชมวีดีทัศน์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทย ๓ แห่งในสาธารณรัฐเกาหลีมาเพื่อประกอบพิธีดังกล่าว