สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30-17.30 น. ณ วัดกวนอินฉานสื้อ นครหนานหนิง 
 
นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้นำชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่วัดกวนอินฉานสื้อ พิธีการประกอบด้วยพระครูยงหรู เจ้าอาวาสวัดฯ และรองประธานสมาคมพุทธศาสนาแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง นำคณะพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธเจ้า และสวดมนต์บทต่างๆ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 
กิจกรรมครั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนชุมชนชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทั้งนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการจาก บริษัท กว่างซี   หนานหนิง อีสต์เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป (เครือน้ำตาลมิตรผล) ตลอดจนคณะผู้แทนจากเทศบาลนครขอนแก่น และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่อยู่ระหว่างเยือนนครหนานหนิง เข้าร่วมกว่า 200 คน