สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร News

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ ในสิงคโปร์ จำนวน 10 รูป นำประกอบพิธี ซึ่งประกอบด้วยการร่วมทำบุญถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล และถวายภัตตาหารเพล ผ้าไตร เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ ผู้แทนภาคเอกชนไทย และชาวไทยในสิงคโปร์และครอบครัว เข้าร่วมพิธีประมาณ 500 คน